kinderopvangtoeslag wijziging van de baan

kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag wijziging ingetrokken.

Vanaf 2020 zou de kinderopvangtoeslag ingrijpend wijzigen. Nu nog loopt de toeslag aanvraag en toekenning via de ouders en krijgen deze maandelijks op hun rekening gestort. Dat veroorzaakt bij veel ouders met een laag of wisselend inkomen problemen.

De belastingdienst zou achter de feiten aanlopen

De belastingdienst komt er bij individuele gevallen pas te laat achter dat deze teveel ontvangen of hier helemaal geen recht op hebben. Soms gaat dit om honderden euro’s per maand en kan een vordering oplopen tot duizenden euro’s in een jaar. Als gevolg veel leed bij (vaak minder vermogende) ouders. Vooral ouders met wisselende inkomens zouden de dupe zijn van de onduidelijke regelgeving.

Nieuwe maatregel kinderopvangtoeslag vanaf 2020

Er was een maatregel aangenomen die de toeslag vanaf 2020 via het DUO direct aan de kinderopvang zou uitbetalen. Deze zouden dan uiteraard minder of niets in rekening hoeven te brengen bij ouders. Eigenlijk is het daarmee ook minder rondpompen van geld en dus een vermindering van bureaucratie. Overigens waren hier in de uitvoering van de nieuwe wet nog veel invullingsvraagstukken over, met name ten aanzien van ICT.

Nieuwe maatregel kinderopvangtoeslag van de baan

Het kabinet stelt nu dat de belastingdienst hun zaken dusdanig op orde hebben dat deze veel eerder onrechtmatige uitkeringen opspoort. Daarmee voorkomt het in een later stadium terug te moeten vorderen. Daarom is de maatregel die per 2020 zou ingaan ingetrokken. Daarmee worden dan ook weer de voordelen in stand gehouden van het direct neerleggen bij de ouders van de kosten van kinderdagopvang. Belangrijk is namelijk ouders de werkelijke kosten van kinderdagopvang onder ogen krijgen, zodat deze ook de bijdrage van het rijk kunnen waarderen.

Tijdig kinderopvangtoeslag aanvragen

Het terugbetalen van onterecht ontvangen belastingtoeslagen is vervelend natuurlijk maar te voorkomen. Wil je ongeveer weten hoeveel kinderopvangtoeslag je per maand kunt krijgen? Maak dan een proefberekening voor uw kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst. Je aanvraag kinderopvangtoeslag moet binnen 3 maanden na de aanvang van de kinderopvang binnen zijn, elke maand later en je recht erop vervalt. Voor elke maand te laat 1 maand minder toeslag. Dus wel doen!
Wij zijn een franchiseformule voor administratiekantoren.