Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is de inkomstenbelasting voor de BV en NV en soms ook de stichting en vereniging. De vpb wordt geheven over de winst van de onderneming verminderd met aftrekposten, zoals investeringsaftrek en deelnemingsvrijstelling.

Zijn er nog verrekenbare verliezen dan gaan deze van de winst af. Wat dan overblijft is het belastbaar bedrag. Over dit bedrag wordt de vennootschapsbelasting berekend.

Verekenbare verliezen

Er zijn 2 mogelijkheden met verekenbare verliezen:
  • Carry back is verlies van dit boekjaar verekenen met de winst uit het vorige jaar. Als het verlies groter is als de winst van vorig jaar kan je de rest van het verlies verekenen met de winst van toekomstige jaren.
  • Carry forward is het verlies van dit boekjaar verekenen met de winsten van toekomstige boekjaren. Dit kan tot maximaal 9 jaar vooruit.

Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting

Een moedermaatschappij kan samen met een of meer dochtermaatschappijen worden aangemerkt als fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Voordeel van het vormen van een fiscale eenheid is dat je verliezen van een maatschappij kan verrekenen met de winsten van een de andere maatschappijen uit dezelfde groep.

Om een fiscale eenheid te kunnen vormen, moet de moedermaatschappij:
  • minimaal 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij bezitten;
  • recht hebben op minimaal 95% van de winst en minimaal 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij;
  • voor minimaal 95% stemrecht in de dochtermaatschappij hebben.
Daarnaast moeten moeder- en dochtermaatschappij:
  • dezelfde boekjaren hanteren;
  • dezelfde winstbepalingen hanteren;
  • feitelijk gevestigd zijn in Nederland.

De tarieven

De afgelopen 8 jaar is het tarief ongewijzigd gebleven. Je betaalde tot €200.000 winst 20% VPB, daarboven betaalde je 25% VPB.

Om ondernemen aantrekkelijker te maken, verlaagt ons kabinet de tarieven voor vennootschapsbelasting stapsgewijs in drie jaar.

Winst2018201920202021
tot 200.00020%19%16,50%15%
vanaf 200.00025%25%22,55%20,50%