Blog administratiekantoor

Boekhouding

Op deze pagina alles over boekhouden. Tips en trucs, verplichtingen en kansen voor een efficiente boekhouding met meerwaarde.
Als ondernemer ben je verplicht een boekhouding bij te houden en te bewaren. Je dient ten alle tijde aan te kunnen tonen wat je inkomsten, kosten en activiteiten zijn geweest. Hierop worden de af te dragen belasting gebaseerd. Onder meer de volgende zaken dienen te zijn vastgelegd, indien van toepassing bij het uitvoeren van je bedrijf.

Alle gegevens die je vastlegd aangaande je onderneming vallen onder de bewaarplicht, zoals:

 • Ontvangen facturen
 • Kopieën van verzonden facturen
 • Kas-administratie en kassabonnen
 • Financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
 • Tussentijdse controleberekeningen
 • Bankafschriften
 • Contracten, overeenkomsten en andere afspraken
 • Agenda’s of andere afsprakenboeken
 • Correspondentie (ook zakelijke e-mails)
 • Boekhoudsoftware en databestanden
 • Rittenadministratie zakelijke auto
 • Urenregistratie als je aanspraak maakt op de zelfstandigenaftrek of de meewerkaftrek

​Afhankelijk van uw wensen kan Plus administratiekantoor uw administratie volledig of gedeeltelijk verzorgen.


 • facturatie (uitgaande facturen)
 • verwerken van de inkomende en uitgaande facturen
 • verwerken van uw bank- en of kasgegevens
 • aangifte omzetbelasting
 • maand- of kwartaalcijfers
Kortom vanaf het begin van uw boekhouding tot het einde. Bij meer dan een dag per maand aan bestede uren kunnen wij deze ook bij jouw op kantoor verzorgen.

Meer over boekhouding en administratie

boekhouden online

Online boekhouding en administratie

Een online boekhouding is 24/7 beschikbaar, behoeft geen backup of updates en blijft doorontwikkelen in functionaliteit.

Bewaartermijn administratie

Bewaartermijn administratie

Administratie moet je 7 maanden bewaren. Voor onroerende zaken geldt een bewaarplicht van 10 jaar. Er worden ook door de belastingdienst ook eisen gesteld aan de beschikbaarheid.

boekhouding kassa

Kassa

Kassa’s zijn een aandachtspunt voor de belastingdienst als onderdeel van de boekhouding. De eisen die gelden voor de boekhouding zijn daarom ook van toepassing op het kassa gebruik.

Factureren

Factureren

Een factuur moet aan een aantal eisen voldoen. Tevens geven we een aantal tips op deze pagina over factureren.

jaarrekening, deponeren, accountantsverklaring

Jaarrekening

Jaarrekening, deponeren of een accountantsverklaring nodig? Een jaarrekening is niet voor alle ondernemingen verplicht.